>>>>>>FRA SUSSEX LAKE TIL BAKER LAKE PÅ 48 DAGER<<<<<<

Nunavut som betyr ”vårt land” på inuktitut, er det største og yngste territoriet i Canada. Det ble utskilt fra Nordvestterritoriet 1999. Regionens innbyggerantall er på bare 31000 -  fordelt på et område like stort som ”det gamle” Vest-Europa.

I Nunavut finner vi elva Back river. En av de lengste og mest øde beliggende tundraelvene i Canada. Back river har sitt opphav i Sussex Lake, en sjø som ligger 400 km nordøst for Yellowknife. Herfra renner den 1075 km over tundraen før den munner ut i Chantry Inlet ikke langt fra Gjøahavn. På sin vei mot havet kan elva med sine mange stryk og enorme sjøer by på varierte og krevende padleopplevelser. Krevende padling kombinert med uforutsigbare værforhold gjør kanskje Back river til den mest utfordrende elva i Nunavutregionen. 

På grunn av sin noe grisgrendte beliggenhet kan også elva by på fantastiske naturopplevelser i form av et eventyrlig fiske, rikt dyreliv og urørt natur.

En rekke norske grupper har tidligere padlet Back river. Sommeren 2009 var det vår tur. I to hektiske sommermåneder skulle vi som best vi kunne ta oss nedover denne fantastiske elva. Men i stedet for å padle helt til utløpet i Chantry Inlet valgte vi å reise oppover Meadovbank river, krysse tundraen til fots, for deretter å padle Thelon river ned til Baker Lake.


Det ble en opplevelse for livet!